logo

Київська міська федерація футболу

 

Позиція частини футбольного активу Києва за підсумками конференції по реорганізації Федерації футболу м. Києва, яка відбулася 01.12.2017.

Частина делегатів позачергової конференції та установчих зборів Федерації футболу м. Києва (ФФК), що відбулися 01 грудня 2017 року, а також частина футбольного активу Києва заявила про не сприйняття підсумків конференції, враховуючи грубі порушення умов статуту та регламентних норм ФФК.

Допущено ряд суттєвих порушень законодавства України та футбольних інституцій, які визначають недійсними будь-які результати конференції ФФК.

По перше вважається, що комісією з реорганізації ФФК не було дотримано принципів рівних можливостей, демократичності, прозорості та законності під час виборчого процесу. Не було забезпечено рівних прав усім кандидатам на посаду Голови ФФК.

По друге, напередодні проведення конференції комісією Федерації футболу України (ФФУ) за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності ФФК було виявлено низку порушень, що унеможливлюють закінчення процесу реорганізації ФФК в зв’язку з наявністю ризиків оскарження результатів при завершенні процесу реорганізації.

По третє, група адвокатів та юристів на чолі з Самборським Т. які представляють інтереси кандидатів на посаду голови ФФК Ващука В. та Харченко С., вважають:

  • що під час самої конференції були допущені грубі порушення статутів ФФУ та ФФК
  • що після проведення конференції під час реєстраційних дій співробітниками ФФК допущені грубі порушення законодавства України

Для проведення процедури реорганізації з громадської організації на громадську спілку  необхідно затвердження передавального акту, за яким усе майно та кошти, всі права та обов’язки ФФК переходять до її правонаступника. Такий акт повинен бути оформлений за результатами внутрішнього або незалежного аудиту ФФК.

Відносно фінансової діяльності, адміністрація ФФК до моменту проведення конференції не надала жодних документів вищому органу управління ФФУ.

ФФК є єдиної регіональною федерацією України, яка порушила строки звітності за наданні кошти від ФФУ.

На конференції 1.12.17. адміністрація ФФК не надала жодного документу підтверджуючий внутрішній або незалежний фінансовий аудит ФФК за підзвітний період.

На початку роботи конференції 1.12.17, офіційний представник ФФУ публічно надав юридичну позицію та рекомендацію ФФУ про неможливість ставлення питання про реорганізацію на голосування, тому що існують ризики оскарження результатів при завершенні процесу реорганізації, враховуючи висновки аудиту ФФУ.

Не зважаючи на це, головуючий Заброда В.К. (штатний працівник ФФУ!) проігнорував рекомендації ФФУ та виніс питання на голосування «Про завершення процесу реорганізації Федерації шляхом її перетворення (зміни організаційно-правової форми) з громадської організації на громадську спілку та затвердження передавального акту, за яким усе майно та кошти, всі права та обов’язки Федерації переходять до її правонаступника».

Підсумок голосування по першому питанню порядку денного – 23 делегати конференції утрималось/проти/не голосували.

Таким чином рішення з першого питання порядку денного про завершення реорганізації шляхом її перетворення (зміни організаційно-правової форми) з громадської організації на громадську спілку не вважається прийнятим.

Чинним Статутом Громадської організації «Федерація футболу м. Києва» передбачається два види більшості, а саме більшість від загальної кількості делегатів Конференції та більшість від присутніх делегатів Конференції.

Відповідно до ч. 6 ст. 16 Статуту, у випадку розгляду питання про розпуск або реорганізацію, рішення приймається, якщо за нього проголосувало ¾ делегатів Конференції, у той час, як, наприклад, ч. 7 цієї статті передбачає, що для прийняття змін до Статуту необхідно, аби проголосувало ¾ присутніх делегатів.

Таким чином, з системного тлумачення норм Статут вбачається, що для прийняття рішення про завершення реорганізації необхідна кваліфікована більшість – ¾ голосів від загальної кількості делегатів Конференції.

Після того, як позиція 23 делегатів фактично унеможливила не законний процес реорганізації ФФК, головуючий конференції Заброда В.К. одноосібно приймає рішення поставити питання на переголосування. Але це вже не має сенсу, тому що, в тому числі, сам факт обрання Заброди В.К. головуючим є грубим порушенням діючого Статуту ФФК.

Юридична довідка:

Делегатами позачергової конференції ГО “Федерація футболу м. Києва” та установчих зборів ГС “Федерація футболу м. Києва” обрано головуючим Заброду В.К., який не міг бути обраним.

Відповідно до ч. 1 ст. 14 Статуту Громадської організації «Федерація футболу м. Києва», на Конференції головує Президент, або, в разі його відсутності, Перший віце-президент; у випадку їх відсутності, на Конференції головує віце-президент з найбільшим стажем роботи в організації; якщо жоден з віце-президентів не присутній на Конференції, то головуючим обирається один із членів Виконавчого комітету. Враховуючи початок процедури реорганізації та обрання Комісії з реорганізації, а також положення ст. 14 Статуту, головуючим на даній Конференції міг бути лише член Комісії з реорганізації «Федерація футболу м. Києва». Втім, Заброда В.К. не був ані членом даної Комісії, ані делегатом Конференції, а лише гостем, що, відповідно до Статуту, не дає йому права вести Конференцію.

Враховуючи це, рішення про його обрання прийнято з порушенням Статуту. Вказана особа на має прав підписувати протоколи та інші документи, якими оформлювались рішення Конференції.

На засіданні Комісії з реорганізації ФФК 17.11.2017 було оголошено про те, що усі 48 членів надали протоколи про висунення делегатів відповідно до норми представництва у два делегати та затверджено 96 делегатів позачергової Конференції 01.12.2017.

Таким чином, за рішення про завершення реорганізації мало би проголосувати ¾ від 96 або 72 делегати, проте дане рішення підтримали лише 67 делегатів. Втім, головуючий, після того як було встановлено недостатність голосів, одноособово прийняв рішення про переголосування, не виносячи дану пропозицію на обговорення та голосування. Проте й під час повторного голосування рішення не було прийнято, оскільки за нього проголосувало лише 70 делегатів з необхідних 72.

Таким чином, під час позачергової конференції ГО “Федерація футболу м. Києва” та установчих зборів ГС “Федерація футболу м. Києва” допущено ряд суттєвих порушень законодавства, які визначають недійсними будь-які результати Конференції.

Конференція ФФК після оголошення результатів голосування по першому питанню порядку денного, повинна була визнати той факт, що рішення з даного питання не було прийнято, оскільки за нього не проголосувала достатня кількість делегатів.

Вважається, що після цього, Конференція ФФК повинна була прийняти рішення про призначення нової дати проведення конференції та установчих зборів ФФК з дотриманням статутних норм та визначити новий склад комісії з реорганізації ФФК, з делегуванням до її складу незалежних та неупереджених представників нашої організації для досягнення єдиної мети – чесні, вільні, прозорі вибори керівних органів нашої організації та виконання всіх вимог чинного законодавства та рішень керівних органів ФФУ для здійснення процесу реорганізації.

Враховуючи вищезазначені факти кандидат на посаду голови ФФК Ващук В.В. подав судовий позив в Шевченківський суд м. Києва з вимогами визнати рішення конференції 1.12.17 не дійсними. Також подано клопотання в рамках виконання позиву про заборону усіх реєстраційних дій відносно ФФК.

Незважаючи на вищевідзначені факти, адміністрація ФФК проводить подальші незаконні дії та забезпечується рішення від 11.12.17 державного реєстратора Головного територіального управління юстиції у м. Києві Іванової Н.О. про припинення ГО «Федерація футболу м. Києва» та про державну реєстрацію шляхом перетворення юридичної особи ГС «Федерація футболу м. Києва».

Враховуючи вищезазначений факт порушення норм законодавства України кандидат на посаду голови ФФК Харченко С.В. подав скаргу в Міністерство юстиції України на рішення державного реєстратора з вимогою скасування не законних рішень щодо реорганізації ФФК.

Вищезазначені факти підтверджують, що діюча адміністрація ФФК остаточно дискредитувала честь та гідність громадської організації «Федерація футболу Києва» перетворивши її в клуб власних інтересів керівництва ФФК на протязі 2006-2017 рр..

Під час передвиборчої компанії жодного прикладу та позитивної справи в галузі будівництва полів та інфраструктури, менеджменту, маркетингу, суддівства та інших, футбольному активу не було представлено.

Будь яка тема діяльності ФФК має суттєві проблеми та питання!

Крім того публічно керівництво ФФК дозволило собі прямі образливі претензії до ФФУ як вищого органу управління футболом в Україні, порушила принцип субординації, фінансової звітності та футбольної моральності.

Враховуючи вищезазначене частина футбольного активу Києва не сприймає авторитарний режим правління, не бажає надалі терпіти та прийняла рішення втілити в життя новий суспільний проект в галузі футболу м. Києва.

В кожному районі м. Києва створені осередки з статусом Громадські спілки районні федерації футболу м. Києва.

Кожний район обрав свого футбольного лідера. Це нові прогресивні та демократичні менеджери, які мають спільний багатий досвід бізнесменів, чиновників, громадських діячів та тренерів.

Це вони та такі як вони на протязі останніх років будували в Києві нові футбольні поля за рахунок власних та інвестиційних коштів, створювали та фінансували дитячи та аматорські команди футболу, футзалу та пляжного футболу.

Це вони вигравали чемпіонати Європи та були успішними на чемпіонатах світу, представляючи столицю нашої Держави.

Вони об’єдналися! Вони створили Громадську Спілку «Київська міська федерація футболу» для того щоб з чистого листа побудувати правильну модель управління київським футболом враховуючи нові виклики часу.

Вони обрали президію на чолі з моральним авторитетом суспільства, провідним спортивним журналістом України Щербачовим Валентином Валерійовичем, якого попросили та довірили організувати чесний та прозорий процес підготовки до виборчого конгресу.

Тільки конкурентна середа створює умови для еволюції та успішного розвитку!

ГС «Київська міська федерація футболу» запрошує футбольний актив Києва об’єднатися для співпраці, пройти законний шлях та обрати гідного ту успішного лідера, який зможе створити та управляти командою менеджерів з єдиною цілю: надати футбольному суспільству результат в Києві!